aplikacje narzędzia

Regionalny System Ostrzegania

rso_logoRSO, czyli Regionalny System Ostrzegania to projekt, który ma nas ostrzegać o nadchodzących zagrożeniach w naszym regionie. Dzięki niemu możemy spodziewać się także komunikatów podawanych w TV. Aplikacja powstała przy współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizji Polskiej S.A.
Aplikacja jest dostępna na systemy Android, iOS oraz Windows Phone. RSO posiada również bazę danych nt. postępowań w wypadku wystąpienia kataklizmu lub innych sytuacji kryzysowych. Wszystkie dane oraz ostrzeżenia nadsyłane są z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Centra pozyskują te dane np. z IMGW-PIB lub GDDKiA.

rso1
rso2

Możemy wybrać każde z 16 województw i przejrzeć każde aktualne powiadomienia, które są zlokalizowane na mapie. Również dzięki lokalizacji GPS aplikacja wyświetli nam wszystkie ostrzeżenia z danego regionu.

Funkcje aplikacji:

  • Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne,
  • Przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski,
  • Dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych

Pobierz:

googleplay
appstore
windows

Systemy: